BIO Osivo pro podzim 2019-špalda, pšenice,triticale

BIO Osivo pro podzim 2019
 

Vážení ekozemědělci,

 Obchodní odbytová společnost PRODEJ-BIO s.r.o. se i v letošním roce  zabývá  množením, výrobou a prodejem osiv pro použití v ekologickém zemědělství (bioosiv).

Pro podzimní osev budeme nabízet osivo následujících druhů a odrůd:

1/ ozimá pšenice Dromos C1 / kvalita C/

2/ špalda ozimá Zollernspelz C1

3/ triticale ozimé Tulus C1

4/ pšenice ozimá Bonanza C1

5/ žito ozimé Dankowske

Distribuce bude probíhat od srpna 2019, cenu osiv sdělíme na vyžádání

dopravné ze skladu osiva hradí odběratel.

Další informace a popis odrůd sdělíme rádi telefonicky, 731 658517

Bližší informace a závazné objednávky :         Leoš Hanzal, 602 421241

                                                                  E-mail:leos.hanzal@prodejbio.cz