Odkazy

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců - www.pro-bio.cz GÄA e.V. - německý svaz ekozemědělců - www.gaea.de Bioland Markt & Co. KG svazová odbytová obchodní společnost - www.bioland-markt.de Portál e-Agri pro zemědělce - eagri.cz/public/eagri zájmové sdružení spotřebitelů biopotravin - www.biospotrebitel.cz Kontrolní organizace pro EZ - www.kez.cz

Biokont CZ - www.biokont.cz Abcert AG www.abcert.cz Bioinstitut-Institut pro krajinu a udržitelný rozvoj - www.bioinstitut.cz